Mål: 237-23

HFD 2023 not. 16

HFD 2023 not. 16

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då klaganden i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats hos Skatterättsnämnden.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.