Mål: 3630-22

HFD 2024 ref. 7

HFD 2024 ref. 7

Fråga om särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan än hos vapeninnehavaren själv.

Dom i mål om förvaring av skjutvapen

Fråga om särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan än hos vapeninnehavaren själv.