Mål: 7527-22

HFD 2024 ref. 1

HFD 2024 ref. 1

Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.

Dom i mål om registrering av nyckelbiotop

Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.