Mål: 7022-22

HFD 2023 not. 19

HFD 2023 not. 19

Förvärv av tillgångar från en trust som inte motsvaras av en svensk familjestiftelse har ansetts vara en skattefri gåva från trustens bildare. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.