Mål: 684-23

HFD 2023 not. 17

HFD 2023 not. 17

En uppgift som en person begärt att få ta del av ansågs inte omfattas av den sekretess som gäller inom kriminalvården.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.