Mål: 6405-22

HFD 2024 ref. 28

HFD 2024 ref. 28

Fråga om en nämnd vid prövningen av en familjs rätt till försörjningsstöd får beakta bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom som är 18 år
gammal har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om en nämnd vid prövningen av en familjs rätt till försörjningsstöd får beakta bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom som är 18 år gammal har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning.