Mål: 1475-22

HFD 2023 not. 47

HFD 2023 not. 47

Fråga om ett meddelande från Läkemedelsverket om att inte vidta någon åtgärd, med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel, är ett överklagbart beslut.

Dom i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

Fråga om ett meddelande från Läkemedelsverket om att inte vidta någon åtgärd, med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel, är ett överklagbart beslut.