Mål: 1782-23

HFD 2023 not. 21

HFD 2023 not. 21

Rättsprövning av beslut om fastställelse av väg- och järnvägsplan.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.