Mål: 7049-21

HFD 2023 not. 25

HFD 2023 not. 25

Regeringens beslut att upphäva en myndighets beslut och att lämna tillbaka ärendet till myndigheten för ny prövning innefattar inte prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.