Mål: 2689-23

HFD 2024 ref. 3

HFD 2024 ref. 3

Fråga om Kriminalvården på grund av bestämmelsen om litispendens i 39 § förvaltningslagen varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa till samma person har överklagats till domstol.

Dom i mål om kriminalvård i anstalt

Fråga om Kriminalvården på grund av bestämmelsen om litispendens i 39 § förvaltningslagen varit förhindrad att pröva en ansökan om telefontillstånd, när ett tidigare beslut avseende tillstånd att ringa till samma person har överklagats till domstol