Mål: 1762-23, 2022-23

HFD 2023 not. 27

HFD 2023 not. 27

Sekretess för vissa uppgifter som hänför sig till Riksbankens tillsynsverksamhet avseende värdepappersmarknaden.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.