Mål: 1273-23

HFD 2023 not. 29

HFD 2023 not. 29

Rättsprövning av ett beslut om föreläggande vid vite att sanera en segelbåt från färg som innehåller tennorganiska föreningar.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.