Mål: 1912--1913-23

HFD 2023 not. 28

HFD 2023 not. 28

En person har inte ansetts delgiven genom förenklad delgivning när handlingar och kontrollmeddelande skickats till felaktig vistelseadress.

Beslut i mål om kriminalvård i anstalt samt avvisad talan

Förenklad delgivning.