Mål: 429-23

HFD 2024 ref. 21

HFD 2024 ref. 21

Skola utgör inte sådant annat samhällsstöd som enligt 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag

Dom i mål om omvårdnadsbidrag

Skola utgör inte sådant annat samhällsstöd som enligt 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag.