Mål: 7044-22

HFD 2023 not. 30

HFD 2023 not. 30

Fråga om ett bolag ska beskattas dels om det för över teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier inom ramen för ett personaloptionsprogram, dels om det underlåter att utnyttja teckningsoptioner avseende egna aktier. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.