Mål: 7444-22

HFD 2023 ref. 49

HFD 2023 ref. 49

Överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen är inte tillämpligt när en överinstans har prövat ett överklagande av ett avvisningsbeslut.

Dom i mål om avvisad talan

Överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) är inte tillämpligt när en begäran om att ett ärende ska avgöras inte har prövats i sak.