Mål: 3780-22

HFD 2023 not. 31

HFD 2023 not. 31

Rättsprövning av beslut om att inte upphäva ett strandskydd.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning av beslut om undantagande av område från utvidgat strandskydd.