Mål: 2446-23

HFD 2023 not. 33

HFD 2023 not. 33

Regeringens beslut att inte ta upp ett bolags överklagande av en fråga till prövning innefattar inte en prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.