Mål: 7630-22

HFD 2023 not. 32

HFD 2023 not. 32

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen har avvisats då de faktiska omständigheterna inte varit tillräckligt klarlagda för att ligga till grund för ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.