Mål: 2219-23

HFD 2023 not. 34

HFD 2023 not. 34

Fråga om sekretessprövning av enskilda uppgifter vid begäran om utlämnande av allmän handling.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.