Mål: 5070-22

HFD 2023 ref. 57

HFD 2023 ref. 57

Fråga om vad som avses med sjukdomsfall enligt social­försäkringsbalken.

Dom i mål om sjukpenning

Fråga om vad som avses med sjukdomsfall enligt socialförsäkringsbalken.