Mål: 1889--1890-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om beslut om verkställighetsåtgärder

Fråga om vilka verkställighetsåtgärder som Skatteverket ska vidta till följd av domstols beslut att upphäva ett beslut av Skatteverket och visa målet åter dit för fortsatt handläggning (Mål nr 1889-23, 1890-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2757-22, 2758-22).