Mål: 1889--1890-23

HFD 2023 not. 54

HFD 2023 not. 54

Skatteverkets meddelanden om att inte vidta verkställighetsåtgärder till följd av domstolsbeslut vid den tidpunkt och på det sätt som den skatteskyldige begärt, har inte ansetts överklagbara.

Dom i mål om inkomstskatt

Inkomstskatt.