Mål: 6142-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

Fråga om tillämpningen av kravet på tillstånd för att ändra en begravningsplats (Mål nr 6142-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7583-21).