Mål: 2182-23

HFD 2023 ref. 50

HFD 2023 ref. 50

En allmän sammankomst har inte ansetts kunna ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Beslut i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

En allmän sammankomst har inte ansetts kunna ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.