Mål: 801-23

HFD 2024 ref. 27

HFD 2024 ref. 27

En person som sedan mer än ett år har suttit frihetsberövad utomlands har inte ansetts bosatt i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening.

Dom i mål om garantipension

En person som sedan mer än ett år har suttit frihetsberövad utomlands har inte ansetts bosatt i Sverige i socialförsäkringsbalkens mening.