Mål: 2493-23

HFD 2023 not. 35

HFD 2023 not. 35

Fråga om ett beslut om ersättning till offentligt biträde fick överklagas.

Beslut i mål om ersättning till offentligt biträde

Ersättning till offentligt biträde.