Mål: 1835-23, 1836-23

HFD 2023 not. 36

HFD 2023 not. 36

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då sökanden inte stått i en sådan valsituation som krävs för att ett förhandsbesked ska anses vara av vikt för sökanden. Inte heller har förhandsbeskedet ansetts vara av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.