Mål: 3764-23

HFD 2023 not. 56

HFD 2023 not. 56

Fråga om ett beslut av Tullverket att avvisa en tulldeklaration är överklagbart.

Dom i mål om avvisad talan

Avvisad talan.