Mål: 2798-23

HFD 2023 not. 38

HFD 2023 not. 38

Resning beviljad i mål där klaganden inte fått möjlighet att komplettera sitt överklagande innan frågan om prövningstillstånd avgjordes.

Beslut i mål om resning

Resning