Mål: 2434-23

HFD 2024 ref. 22

HFD 2024 ref. 22

Den olämplighetstid som bestäms i ett beslut om slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation ska räknas från och med dagen för beslutet även om beslutet har föregåtts av en återkallelse tills vidare.

Dom i mål om taxiförarlegitimation

Den olämplighetstid som bestäms i ett beslut om slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation ska räknas från och med dagen för beslutet även om beslutet har föregåtts av en återkallelse tills vidare.