Mål: 2434-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om taxiförarlegitimation

Fråga om från vilken tidpunkt olämplighetstiden ska räknas när en slutlig återkallelse av en taxiförarlegitimation har föregåtts av en återkallelse tills vidare (Mål nr 2434-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5564-22).