Mål: 3204-23

HFD 2024 ref. 18

HFD 2024 ref. 18

Ingående mervärdesskatt på kostnader som uppkommit vid förvärvet av ett dotterbolag är avdragsgilla trots att moderbolaget deltar endast i förvaltningen av det förvärvade bolagets dotterbolag och inte i förvaltningen av det förvärvade bolaget.

Dom i mål om mervärdesskatt

Ingående mervärdesskatt på kostnader som uppkommit vid förvärvet av ett dotterbolag är avdragsgilla trots att moderbolaget deltar endast i förvaltningen av det förvärvade bolagets dotterbolag och inte i förvaltningen av det förvärvade bolaget.