Mål: 3892-23

HFD 2024 ref. 20

HFD 2024 ref. 20

Uttagsbeskattning får inte grundas enbart på dispositions­rätt till en tillgång i en näringsverksamhet utan sådan be­skatt­ning förutsätter att tillgången faktiskt nyttjas privat.

Dom i mål om inkomstskatt

Uttagsbeskattning får inte grundas enbart på dispositionsrätt till en tillgång i en näringsverksamhet utan sådan beskattning förutsätter att tillgången faktiskt nyttjas privat.