Mål: 2724-23

HFD 2023 not. 40

HFD 2023 not. 40

Fråga om sekretess för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen och för personuppgifter som kan antas komma att behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.