Mål: 2823-23

HFD 2023 not. 44

HFD 2023 not. 44

Tillhandahållande av dressincykling omfattas inte av den reducerade skattesatsen för museiverksamhet, idrottstjänster eller personbefordran. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.