Mål: 7600-22, 2416-23

HFD 2024 ref. 15 I och II

HFD 2024 ref. 15 I och II

Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter genom ett s.k. spårbyte ansöker om uppehållstillstånd för arbete (I), eller ansöker
om uppehållstillstånd som familjemedlem till en arbetstagare (II), innebär inte att utlänningen upphör att vara asylsökande och därmed att omfattas av lagen om
mottagande av asylsökande m.fl.

Domar i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter genom ett s.k. spårbyte ansöker om uppehållstillstånd för arbete (I), eller ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en arbetstagare (II), innebär inte att utlänningen upphör att vara asylsökande och därmed att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.