Mål: 7166-22

HFD 2023 not. 42

HFD 2023 not. 42

Fråga om rättstillämpningen i ett mål om reglerna om ränteavdragsbegränsning uppenbart strider mot lag.

Beslut i mål om resning

Resning.