Mål: 990-23

HFD 2023 not. 43

HFD 2023 not. 43

Fråga om socialtjänstsekretess i ett mål i kammarrätten om avvisande av ombud.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling