Mål: 3564-23

HFD 2023 ref. 53

HFD 2023 ref. 53

Fråga om villkoret för skattefrihet i 11 a kap. inkomstskattelagen, att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades, är uppfyllt i det fall en nystartad verksamhet av visst slag förvärvas från någon som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Fråga om villkoret för skattefrihet i 11 a kap. inkomstskattelagen, att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades, är uppfyllt i det fall en nystartad verksamhet av visst slag förvärvas från någon som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan. Förhandsbesked om inkomstskatt.