Mål: 2692-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstbeskattning

Fråga om det förhållandet att en stiftelse lämnar bidrag för miljövård till en enskild näringsidkare innebär att stiftelsen genom bidraget till näringsidkaren inte anses främja ett allmännyttigt ändamål i den mening som avses för att stiftelsen ska vara undantagen från skattskyldighet(Mål nr 2692-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2527-22).