Mål: 3781-23

HFD 2023 ref. 52

HFD 2023 ref. 52

Två produktionsenheter för solenergi som inte är tekniskt sammanhängande ska inte anses som en enda anläggning enligt bestämmelserna om energiskatt på elektrisk kraft. Förhandsbesked om energiskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

Två produktionsenheter för solenergi som inte är tekniskt sammanhängande ska inte anses som en enda anläggning enligt bestämmelserna om energiskatt på elektrisk kraft. Förhandsbesked om energiskatt.