Mål: 4718-23

HFD 2023 not. 45

HFD 2023 not. 45

Rättsprövning av ett beslut att inte tillåta vindkraftsverksamhet i närheten av ett område som Försvarsmakten pekat ut som ett riksintresse för totalförsvaret.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.