Mål: 5519-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Fråga om det är tillåtet för en kommun att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet enligt ett system som premierar skolor som uppnår vissa kvalitetskrav (Mål nr 5519-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6760-21).