Mål: 6193-22, 3691-22

HFD 2023 ref. 54 I och II

HFD 2023 ref. 54 I och II

Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare (I) respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd (II) är överklagbara.

Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare (I) respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd (II) är överklagbara.