Mål: 6193-22, 3691-22

Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare (I) respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd (II) är överklagbara.