Mål: 568-23

HFD 2024 ref. 26

HFD 2024 ref. 26

Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett arbete av hälsoskäl.

Dom i mål om avstängning från arbetslöshetsersättning

Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett arbete av hälsoskäl.