Mål: 5580-22, 5668-22, 5669-22

HFD 2023 not. 46

HFD 2023 not. 46

Rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.