Mål: 4543-23

HFD 2024 ref. 14

HFD 2024 ref. 14

Ett tillsynsbeslut av Konkurrensverket i ett ärende om offentlig upphandling har ansetts överklagbart.

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

Ett tillsynsbeslut av Konkurrensverket i ett ärende om offentlig upphandling har ansetts överklagbart.