Mål: 4543-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart (Mål nr 4543-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1379-23).