Mål: 2471-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om vilket krav på bevisningens styrka som gäller vid återkrav av utbetalat ekonomiskt bistånd (Mål nr 2471-23, Kammarrättens i Göteborg mål nr 3489-22).