Mål: 2660-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt socialtjänstlagen

Fråga om det vid bedömningen av om det föreligger ett oskäligt dröjsmål enligt bestämmelsen om särskild avgift i 16 kap. 6 a § socialtjänstlagen (2001:453) vid erbjudande om särskilt boende, har betydelse att erbjudandet avser boende i en annan kommun än hemkommunen (Mål nr 2660-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3262-22).