Mål: 2937-22

HFD 2023 not. 50

HFD 2023 not. 50

I ett mål om rättsprövning har regeringens beslut att avslå en ansökan om tillstånd att sända ljudradio inte ansetts strida mot någon rättsregel.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning.