Mål: 2081-23

HFD 2024 ref. 32

HFD 2024 ref. 32

En statlig myndighet (Affärsverket svenska kraftnät) har i visst fall ansetts företräda ett enskilt intresse som grundar rätt att överklaga en annan myndighets beslut.

Dom i mål om avvisad talan

En statlig myndighet (Affärsverket svenska kraftnät) har i visst fall ansetts företräda ett enskilt intresse som grundar rätt att överklaga en annan myndighets beslut.